Cover photo
Aktualizácia webu bola ukončená 1.11.2019. Nový web je prístupný na adrese:
https://www.dkubinsky.sk
meniny Dnes je: 4.2.2023, meniny má: Veronika

Publikačná činnosť - citácie

Matej Masný

Poľnohospodárska krajina v severnej časti Biosférickej rezervácie Poľana – Zmeny využívania a vývojové trendy. Belianum, Banská Bystrica 2018. ISBN 978-80-557-1421-9

1) Full text s citáciou
2) Full text citovaného článku
3) Full text citovaného článku


Tímea CHAMUTIOVÁ, Ladislav HAMERLÍK,Katarzyna SZARLOWICZ, Radovan PIPIK, Dušan STAREK, Ferdinand ŠPORKA, Marcela PŘIDALOVÁ, Lucia SOCHULIAKOVÁ, Peter BITUŠÍK

The historical development of three man-made reservoirs in a mining region: A story told by subfossil chironomids

1) Full text s citáciou
2) Full text citovaného článku
3) Full text citovaného článku


JURAJ KAPUSTA, JURAJ HREŠKO, FRANTIŠEK PETROVIČ, DÁVID TOMKO-KRÁLO, JOZEF GALLIK

WATER SURFACE OVERGROWING OF THE TATRA’S LAKES, Ekológia (Bratislava), Vol. 37, No. 1, p. 11–23, 2018, DOI:10.2478/eko-2018-0002

1) Full text s citáciou
2) Full text citovaného článku


Václav Škarpich, Zdeněk Kašpárek, Tomáš Galia, Jan Hradecký

Antropogenní impakt a jeho odezva v morfologii koryt beskydských štěrkonosných toků: příkladová studie řeky Ostravice, Česko, Geografie 121/1 (2016)

1) Full text s citáciou
2) Full text citovaného článku


Vojtěch Juřík*, Lukáš Herman, Čeněk Šašinka, Zdeněk Stachoň, and Jiří Chmelík

When the display matters: A multifaceted perspective on 3D geovisualizations, Open Geosciences 9(1):89-100, 2017, DOI: 10.1515/geo-2017-0007

1) Full text s citáciou
2) Full text citovaného článku


PaedDr. Pavel Hronček, PhD., RNDr. Vladimír Čech, PhD., RNDr. Juliana Krokusová, PhD., RNDr. Lenka Demková, PhD.

Analýza obsahu ťažkých kovov v Slovinskom potoku v Strednospišskej zaťaženej oblasti, GEOGRAPHIA CASSOVIENSIS XI, č. 2, 2017, 111 - 123

1) Full text s citáciou
2) Full text citovaného článku
3) Full text citovaného článku


P. Bitušík, R. Pipík, K. Trnková, K. Szarlowicz, M. Jakubowska, W. Reczynski, J. Majer, K. Thomková, T. Chamutiová, F. Šporka, D. Starek, R. Milovský, J. Šurka, L. Hamerlík

Sedimenty banskoštiavnických vodných nádrží ako archív historických zmien prostredia, Sedimenty vodných tokov a nádrží, zborník prednášok z VIII. konferencie s medzinárodnou účasťou

1) Full text s citáciou
2) Full text citovaného článku
3) Full text citovaného článku
4) Full text citovaného článku


PaedDr. Pavel Hronček, PhD., prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.

Relics of manual rock disintegration in historical underground spaces and their presentation in mining tourism, Acta Montanistica Slovaca, ročník 21, č. 1, 2016, 53 - 66

1) Full text s citáciou
2) Full text citovaného článku


Ing. Valentín Sočuvka, Ing. Yvetta Velísková, PhD.

Možnosti stanovenia hrúbky a objemu dnových sedimentov vodných nádrží, Acta hydrologica slovaca, ročník 15, č. 2, 2014, 370 - 378

1) Full text s citáciou
2) Full text citovaného článku


Ing. Tatiana Kaletová, PhD., Bc. Zuzana Némethová

Determination of surface runoff from the modelled area - Environment, Earth and Ecology Vol. 1 No. 1 (2017), 61-66

1) Full text s citáciou
2) Full text citovaného článku


Ing. Tatiana Kaletová, PhD.

Poľnohospodár - spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ročník 61 | číslo 3 | 18. november 2016

1) Full text s citáciou


RNDr. René Putiška, PhD., Mgr. Ivan Dostál, PhD., Mgr. David Kušnirák, PhD.

Modelovanie dna vodných nádrži za pomoci elektrickej odporovej tomografie. VUVH: Manažment povodí a povodňových rizík 2015 a Hydrologické dni 2015 - zborník

1) Full text s citáciou
2) Full text citovaného článku
2) Full text citovaného článku


Konthoujam James Singh

Area Submergence of Tipaimukh Dam, India. International Journal of Engineering Technology Science and Research, Volume 4, Issue 3, March 2017

1) Full text s citáciou
2) Full text citovaného článku


RNDr. Karol Weis, PhD.

Spravodajca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, číslo 4 | december 2016

1) Full text s citáciou


Webhosting, domény, servery

Tagy článkov

  dizertacka     geomedia     dem     konferencia     hypso     grass     idrisi     facebook     surfer     arcgis     gis     analyzy     tajchy     qgis     publikacie     web     umb  

Moloko - The Time Is Now

Foto dňa

1.11.2019

Kontakt
|
Vyhľadávanie
|
HTML5
|
CSS

webmaster: posta@dkubinsky.sk

Tvorba web stránok

Web stránky, e-shopy a aplikácie efektívne, funkčne, jednoducho - postavené na vlastnom redakčnom systéme.

Web stránky a E-shopy efektívne, funkčne, jednoducho...

Návrat hore