Cover photo
Aktualizácia webu bola ukončená 1.11.2019. Nový web je prístupný na adrese:
https://www.dkubinsky.sk
meniny Dnes je: 4.2.2023, meniny má: Veronika

Dizertačná práca | Veľký Kolpašský tajch

Vymedzenie mikropovodia Veľkého Kolpašského tajchu

Územie zaberá plochu celkom 1,971 km2, je ohraničené rozvodnicou s celkovou dĺžkou 5 808 m. Samotný tajch bol vybudovaný okolo roku 1730. Zachytáva povrchové vody spod úbočia Skalky a z priľahlého územia (Hydroconsult, 1991).

Povodie Veľkého Kolpašského tajchu

Povodie Veľkého Kolpašského tajchu - vizualizácia

Povodie Veľkého Kolpašského tajchu - vizualizácia

Orientácia Celková plocha [km2] Celkový podiel [%]
Sever 0,151 7,7
Severozápad 0,281 14,3
Západ 0,236 12
Juhozápad 0,275 14
Juh 0,256 13
Juhovýchod 0,275 14
Východ 0,307 15,6
Severovýchod 0,190 9,4
Spolu 1,971 100

Povodie Veľkého Kolpašského tajchu - orientácie svahov

Sklon Celková plocha [km2] Celkový podiel [%]
0° - 1° 0,198 10,07
1° - 3° 0,261 13,27
3° - 7° 0,153 7,80
7° - 12° 0,135 6,86
12° - 17° 0,307 15,60
17° - 25° 0,340 17,28
25° - viac° 0,577 29,12
Spolu 1,971 100

Povodie Veľkého Kolpašského tajchu - sklony svahov

Kategória krajinnej štruktúry Celková plocha [km2] Celkový podiel [%]
Lúky, lúčne porasty 0,301 15,27
Lesný porast - listnatý 1,331 67,60
Nelesná drevinová vegetácia 0,148 7,50
Trvalé trávnaté plochy 0,026 1,31
Zastavané územie 0,020 1,02
Vodná plocha 0,087 4,41
Orná pôda 0,057 2,89
Spolu 1,971 100

Povodie Veľkého Kolpašského tajchu - kategórie druhotnej krajinnej štruktúry

Historické batymetrické údaje

Zdrojom dát o pôvodnom, historickom reliéfe dna nádrže bola historická mapa pre výpočet kubatúr s názvom "Kolpašské jazero – Banský Studenec" z roku 1889 v mierke 1:10 000.

Súčasné batymetrické údaje

Terénny výskum na Veľkej Kolpašskej vodnej nádrži prebehol 23.5.2012 a 24.5.2012. Bola zvolená metodika merania hĺbky akustickým zariadením, bol použitý dvojlúčový sonar. Meranie bolo vykonávane priamo z plavidla.

Výsledky

Výsledky výskumu boli zhrnuté v nasledujúcich publikovaných prácach.

Kubinský, D., Weis, K., Lehotský, M., 2014: Zmena zásobného objemu Veľkej Kolpašskej VN ako výsledok erózno-sedimentačných procesov a návrhy na úpravu manažmentu hospodárskych činností v povodí. Geographia Cassoviensis - rok 2014 ročník VIII. číslo 1.

Kubinský, D., Lehotský, M., Weis, K., 2014: CHANGES IN BATHYMETRY AND LAND COVER OF RIPARIAN ZONE OF AN OLD ARTIFICIAL WATER RESERVOIR VEĽKÝ KOLPAŠSKÝ. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, Ročník 9, č. 1, 2014, pp. 171 - 178, ISSN 1842 - 4090

Kubinský, D., 2013: Využitie gis pri analýze zmien vodných nádrží - ukážková štúdia na Veľkej Kolpašskej vodnej nádrži. FÓRUM MLADÝCH GEOINFORMATIKOV 2013 - Recenzovaný zborník, ISBN: 978-80-228-2518-4

Kubinský, D., 2013: Analýza zmien reliéfu dna VEĽKEJ KOLPAŠSKEJ VODNEJ NÁDRŽE - posterová prezentácia. Konference GISáček 9 - 10. máj 2013, nová aula VŠB - TUO, Institut geoinformatiky - Hornicko-geologická fakulta

Fotogaléria: Veľký Kolpašský tajch a povodie


Warning: file(): Peer certificate CN=`old.dkubinsky.sk' did not match expected CN=`www.old.dkubinsky.sk' in /data/1/d/1d1e0fe4-2e40-407d-b7f7-51c754eb11b1/dkubinsky.sk/sub/old/include/velky-kolpassky-tajch.php on line 178

Warning: file(): Failed to enable crypto in /data/1/d/1d1e0fe4-2e40-407d-b7f7-51c754eb11b1/dkubinsky.sk/sub/old/include/velky-kolpassky-tajch.php on line 178

Warning: file(https://www.old.dkubinsky.sk/include/fotogaleria.php?id=149): failed to open stream: operation failed in /data/1/d/1d1e0fe4-2e40-407d-b7f7-51c754eb11b1/dkubinsky.sk/sub/old/include/velky-kolpassky-tajch.php on line 178

Warning: implode(): Argument must be an array in /data/1/d/1d1e0fe4-2e40-407d-b7f7-51c754eb11b1/dkubinsky.sk/sub/old/include/velky-kolpassky-tajch.php on line 178

Mapové a grafické výstupy z výskumu


Warning: file(): Peer certificate CN=`old.dkubinsky.sk' did not match expected CN=`www.old.dkubinsky.sk' in /data/1/d/1d1e0fe4-2e40-407d-b7f7-51c754eb11b1/dkubinsky.sk/sub/old/include/velky-kolpassky-tajch.php on line 184

Warning: file(): Failed to enable crypto in /data/1/d/1d1e0fe4-2e40-407d-b7f7-51c754eb11b1/dkubinsky.sk/sub/old/include/velky-kolpassky-tajch.php on line 184

Warning: file(https://www.old.dkubinsky.sk/include/fotogaleria.php?id=134): failed to open stream: operation failed in /data/1/d/1d1e0fe4-2e40-407d-b7f7-51c754eb11b1/dkubinsky.sk/sub/old/include/velky-kolpassky-tajch.php on line 184

Warning: implode(): Argument must be an array in /data/1/d/1d1e0fe4-2e40-407d-b7f7-51c754eb11b1/dkubinsky.sk/sub/old/include/velky-kolpassky-tajch.php on line 184

Kompletné podklady na stiahnutie vo formáte zip [112 Mb]

kompletné podklady na stiahnutie vo formáte zip

HYDROCONSULT (1991): Banskoštiavnická oblasť – štúdia, Bratislava.

Webhosting, domény, servery

Tagy článkov

  konferencia     grass     dizertacka     surfer     tajchy     geomedia     analyzy     hypso     idrisi     umb     arcgis     dem     facebook     gis     web     publikacie     qgis  

Constance Amiot - Clash dans le tempo

Foto dňa

1.11.2019

Kontakt
|
Vyhľadávanie
|
HTML5
|
CSS

webmaster: posta@dkubinsky.sk

Tvorba web stránok

Web stránky, e-shopy a aplikácie efektívne, funkčne, jednoducho - postavené na vlastnom redakčnom systéme.

Web stránky a E-shopy efektívne, funkčne, jednoducho...

Návrat hore