Cover photo
Aktualizácia webu bola ukončená 1.11.2019. Nový web je prístupný na adrese:
https://www.dkubinsky.sk
meniny Dnes je: 4.2.2023, meniny má: Veronika

Dizertačná práca | Malý Richňavský tajch

Blízke okolie Malého Richňavského tajchu

Malý Richňavský tajch

Historické batymetrické údaje

Zdrojom dát o pôvodnom, historickom reliéfe dna nádrže bola historická mapa pre výpočet kubatúr s názvom "Mapa výpočtu kubatúry Malého a Veľkého richňavského jazera v Štiavnických Baniach - pôdorys" v mierke 1 : 1000 (Kamenár & Muzsnai, 1888)

Súčasné batymetrické údaje

Terénny výskum na Malej Richňavskej vodnej nádrži prebehol 14.8.2013. Meranie bolo realizované pomocou bezkontaktného systému meracou zostavou pozostávajúcou z GPS prijímača Leica 1200+ prepojeného so sonarom Garmin GPSmap 421s (200kHz sonda s meracím lúčom 14°/45°). Meracia zostava bola fixovaná na raftovom člne poháňanom elektromotorom. Použitý GPS prijímač umožňuje zber údajov pomocou RTK merania (Real time kinematic), ktorá umožňuje merania s centimetrovou presnosťou. Výrobca udáva presnosť prijímača pri meraní RTK 10mm + 1ppm v polohe (horizontálna presnosť) a 20mm + 1ppm vo výške (vertikálna presnosť). (Leica Geosystems, 2005). Presnosť merania sonaru je rádovo cca 20mm (Fuska, 2011). Prepojenie GPS prijímača a sonaru je pomocou rozhrania NMEA (National Marine Electronics Association – Národná asociácia námornej elektroniky), ktoré kategorizuje ASCII dátový tok vo formáte vety delenej bodkou na základe informácie zahrnutej v jednotlivého informačného kódu (Thota, 2006). Zber súradníc bodov prebiehal forme automatického záznamu s krokom 2m, pričom plavba na každej nádrži bola vykonávaná v dvoch sériách profilov. Každá séria bola tvorená profilmi vo vzdialenosti cca 20m medzi jednotlivými profilmi. Série boli navzájom medzi sebou posunuté o 10m. Tieto profily boli pripravené ako vytyčovacie línie pred samotnými meraniami a exportované do GPS prijímača, kde sa následne využili pre navigáciu plavby. Meraním bolo získaných celkovo 4747 bodov (2916 bodov + 1831 bodov) s presnosťou merania GPS výšky 4mm – 6228mm na Veľkej Richňave a 913 bodov (369 bodov + 544 bodov) s presnosťou merania GPS výšky 10mm – 1479mm na Malej Richňave. Vysoká nepresnosť merania GPS výšky vznikla v okrajových častiach, kde bol príjem GPS signálu blokovaný výskytom vysokej brehovej vegetácie. Séria topografických bodov bola zameraná na brehoch Veľkej Richňavskej nádrže pre spresnenie a neskoršie spracovanie v GIS prostredí.

Výsledky

Výsledky výskumu boli zhrnuté v nasledujúcich publikovaných prácach.

Kubinský, D., Fuska, J., Weis, K., Lehotský, M., 2013: Zmeny akumulačného objemu vodných nádrží Veľká Richňavská a Malá Richňavská. Acta Hydrologica Slovaca, Ročník 14, č. 5, 2013, pp. 402 - 413, ISSN 1335-6291

Fotogaléria: tajch Veľký a Malý Richňavský


Warning: file(): Peer certificate CN=`old.dkubinsky.sk' did not match expected CN=`www.old.dkubinsky.sk' in /data/1/d/1d1e0fe4-2e40-407d-b7f7-51c754eb11b1/dkubinsky.sk/sub/old/include/maly-richnavsky-tajch.php on line 22

Warning: file(): Failed to enable crypto in /data/1/d/1d1e0fe4-2e40-407d-b7f7-51c754eb11b1/dkubinsky.sk/sub/old/include/maly-richnavsky-tajch.php on line 22

Warning: file(https://www.old.dkubinsky.sk/include/fotogaleria.php?id=152): failed to open stream: operation failed in /data/1/d/1d1e0fe4-2e40-407d-b7f7-51c754eb11b1/dkubinsky.sk/sub/old/include/maly-richnavsky-tajch.php on line 22

Warning: implode(): Argument must be an array in /data/1/d/1d1e0fe4-2e40-407d-b7f7-51c754eb11b1/dkubinsky.sk/sub/old/include/maly-richnavsky-tajch.php on line 22

Mapové a grafické výstupy z výskumu


Warning: file(): Peer certificate CN=`old.dkubinsky.sk' did not match expected CN=`www.old.dkubinsky.sk' in /data/1/d/1d1e0fe4-2e40-407d-b7f7-51c754eb11b1/dkubinsky.sk/sub/old/include/maly-richnavsky-tajch.php on line 28

Warning: file(): Failed to enable crypto in /data/1/d/1d1e0fe4-2e40-407d-b7f7-51c754eb11b1/dkubinsky.sk/sub/old/include/maly-richnavsky-tajch.php on line 28

Warning: file(https://www.old.dkubinsky.sk/include/fotogaleria.php?id=143): failed to open stream: operation failed in /data/1/d/1d1e0fe4-2e40-407d-b7f7-51c754eb11b1/dkubinsky.sk/sub/old/include/maly-richnavsky-tajch.php on line 28

Warning: implode(): Argument must be an array in /data/1/d/1d1e0fe4-2e40-407d-b7f7-51c754eb11b1/dkubinsky.sk/sub/old/include/maly-richnavsky-tajch.php on line 28

Kompletné podklady na stiahnutie vo formáte zip [84 Mb]

kompletné podklady na stiahnutie vo formáte zip

Fuska, J., 2011: Využitie digitálneho modelu reliéfu dna malej vodnej nádrže pre kvantifikáciu dnových sedimentov. Dizertačná práca. Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre. 2011. 108 s.

Kamenár & Muzsnai, 1888: Mapa výpočtu kubatúry Malého a Veľkého richňavského jazera v Štiavnických Baniach – pôdorys. Mapa HKG 15787, 97x50cm, kolorovaná v mierke 1 : 1000.

Leica Geosystems, 2005: Leica GPS1200 Series. Technical Data. dostupné online na (TechnicalData_en.pdf)

Thota, Chandu, 2006: Programming MapPoint in .NET. Sebastopol: O`Reily Media. 2006. 376s. ISBN 978-0-596-00906-9.

Webhosting, domény, servery

Tagy článkov

  grass     hypso     idrisi     web     dem     dizertacka     surfer     analyzy     tajchy     geomedia     umb     publikacie     gis     konferencia     facebook     qgis     arcgis  

Enya - Echoes In Rain - Echoes In Rain

Foto dňa

1.11.2019

Kontakt
|
Vyhľadávanie
|
HTML5
|
CSS

webmaster: posta@dkubinsky.sk

Tvorba web stránok

Web stránky, e-shopy a aplikácie efektívne, funkčne, jednoducho - postavené na vlastnom redakčnom systéme.

Web stránky a E-shopy efektívne, funkčne, jednoducho...

Návrat hore