Cover photo
Aktualizácia webu bola ukončená 1.11.2019. Nový web je prístupný na adrese:
https://www.dkubinsky.sk
meniny Dnes je: 4.2.2023, meniny má: Veronika

Dizertačná práca | Halčiansky tajch

Vymedzenie mikropovodia Halčianskeho tajchu

Povodie Halčianskeho tajchu

Orientácia Celková plocha [m2] Celkový podiel [%]
Sever 3 047 180,40 33,39
Západ 2 369 729,50 25,95
Juh 1 886 653,80 20,68
Východ 1 823 348,80 19,98
Spolu 9 126 912,50 100

Povodie Halčianskeho tajchu - orientácie svahov

Sklon Celková plocha [m2] Celkový podiel [%]
0° - 1° 10203,00 0,11
1° - 3° 88456,00 0,96
3° - 7° 355636,00 3,89
7° - 12° 1 290 871,90 14,14
12° - 17° 3 111 731,60 34,09
17° - 25° 2 904 142,20 31,85
25° - viac° 1 365 871,90 14,96
Spolu 9 126 912,50 100

Povodie Halčianskeho tajchu - sklony svahov

Slnečný príkon Celková plocha [m2] Celkový podiel [%]
695 kJ – 725 kJ 1 236 344,30 13,54
675 kJ – 695 kJ 1 440 648,30 15,75
656 kJ – 675 kJ 4 310 934,10 47,20
616 kJ – 655 kJ 650 070,30 7,12
576 kJ – 615 kJ 314 285,40 3,55
536 kJ – 575 kJ 668 393,50 7,30
do 535 kJ 506 236,30 5,54
Spolu 9 126 912,50 100

Povodie Halčianskeho tajchu - slnečný príkon svahov

Historické batymetrické údaje

Zdrojom dát o pôvodnom, historickom reliéfe dna nádrže bola historická mapa pre výpočet kubatúr s názvom "Halčiansky rybník – Banská Belá – Banský Studenec" v mierke 1 : 1000 z roku 1908.

Súčasné batymetrické údaje

Terénny výskum na Halčianskej vodnej nádrži bol realizovaný 10.11.2009 a 17.12.2010. Aktuálne batymetrické údaje sme získali zameraním hĺbky priamo z plavidla akustickým zariadením Humminbird 717 (dvojlúčová sonda, lúče 20° alebo 60°, udávaná presnosť ± 10 cm) prepojeného so zariadením GPS (externá 50 kanálová anténa, udávaná polohová presnosť ± 100 cm). Ultrazvukové zariadenie používa dve vlnové frekvencie, 200 kHz a 83 kHz. Meracia zostava bola umiestnená na nosníku pripevnenom k člnu, ktorý bol poháňaný elektromotorom. Meranie hĺbok bolo vykonávané v intervale 7 – 10 m medzi zameriavanými bodmi. Merania na vybraných profiloch boli uskutočnené 2-krát, aby sa overila opakovateľnosť merania. Kontrolné merania preukázali dobrú zhodu s pôvodnými meraniami. Ultrazvukový senzor sa nachádzal 30 cm pod vodnou hladinou, táto hodnota bola korigovaná priamo v zariadení. Pre odstránenie nepresností sa počas zamerania vykonávali kontrolné referenčné merania hĺbok na vybranej sade bodov ciachovanou tyčou s plochou pätkou (8 – 10 % meraní).

Výsledky

Výsledky výskumu boli zhrnuté v nasledujúcich publikovaných prácach.

Kubinský, D., Weis, K., 2011: Zmeny retenčného objemu v priestore Halčianskeho tajchu. Acta hydrologica slovaca, SAV, Ročník 12, č. 1, 2011, pp. 59 – 64, ISSN 1335-6291

Kubinský, D., Weis, K., 2011: The changes of retention volume in area of Halčianske lake. Konferenčný zborník, Ostrava, 8. Júl 2011, ISBN: 978-80-248-2388-1

Kubinský, D., 2011: Využitie GIS pri analýze zmien reliéfu dna, plochy a objemu vodných nádrží v procese sedimentácie a zhodnotenie súčasného stavu – príklad na modelovom území Halčianskej vodnej nádrže a jej povodia. Konferenčný zborník, Banská Bystrica, 7. Jún 2011, ISBN 978 -80 - 89503 - 17 - 9

WEIS, K., KUBINSKÝ, D. (2014): Analýza zmien objemu Halčianskej vodnej nádrže vplyvom erózie ako podklad pre manažment v povodí. Geografie, 119, č. 2, s. 126–144

Fotogaléria: Halčiansky tajch a povodie


Warning: file(): Peer certificate CN=`old.dkubinsky.sk' did not match expected CN=`www.old.dkubinsky.sk' in /data/1/d/1d1e0fe4-2e40-407d-b7f7-51c754eb11b1/dkubinsky.sk/sub/old/include/halciansky-tajch.php on line 164

Warning: file(): Failed to enable crypto in /data/1/d/1d1e0fe4-2e40-407d-b7f7-51c754eb11b1/dkubinsky.sk/sub/old/include/halciansky-tajch.php on line 164

Warning: file(https://www.old.dkubinsky.sk/include/fotogaleria.php?id=138): failed to open stream: operation failed in /data/1/d/1d1e0fe4-2e40-407d-b7f7-51c754eb11b1/dkubinsky.sk/sub/old/include/halciansky-tajch.php on line 164

Warning: implode(): Argument must be an array in /data/1/d/1d1e0fe4-2e40-407d-b7f7-51c754eb11b1/dkubinsky.sk/sub/old/include/halciansky-tajch.php on line 164

Mapové a grafické výstupy z výskumu


Warning: file(): Peer certificate CN=`old.dkubinsky.sk' did not match expected CN=`www.old.dkubinsky.sk' in /data/1/d/1d1e0fe4-2e40-407d-b7f7-51c754eb11b1/dkubinsky.sk/sub/old/include/halciansky-tajch.php on line 169

Warning: file(): Failed to enable crypto in /data/1/d/1d1e0fe4-2e40-407d-b7f7-51c754eb11b1/dkubinsky.sk/sub/old/include/halciansky-tajch.php on line 169

Warning: file(https://www.old.dkubinsky.sk/include/fotogaleria.php?id=142): failed to open stream: operation failed in /data/1/d/1d1e0fe4-2e40-407d-b7f7-51c754eb11b1/dkubinsky.sk/sub/old/include/halciansky-tajch.php on line 169

Warning: implode(): Argument must be an array in /data/1/d/1d1e0fe4-2e40-407d-b7f7-51c754eb11b1/dkubinsky.sk/sub/old/include/halciansky-tajch.php on line 169

Kompletné podklady na stiahnutie vo formáte zip [90 Mb]

kompletné podklady na stiahnutie vo formáte zip

ŠTÁTNY ÚSTREDNÝ BANSKÝ ARCHÍV (HKG-Mapy, inv. č. 1855). Halčiansky rybník – Banská Belá – Banský Studenec, kópia pôvodnej mapy z roku 1908 v mierke 1:10 000.

Webhosting, domény, servery

Tagy článkov

  hypso     dem     tajchy     web     surfer     dizertacka     gis     arcgis     konferencia     umb     qgis     analyzy     publikacie     geomedia     grass     facebook     idrisi  

Kristína - Stonka

Foto dňa

1.11.2019

Kontakt
|
Vyhľadávanie
|
HTML5
|
CSS

webmaster: posta@dkubinsky.sk

Tvorba web stránok

Web stránky, e-shopy a aplikácie efektívne, funkčne, jednoducho - postavené na vlastnom redakčnom systéme.

Web stránky a E-shopy efektívne, funkčne, jednoducho...

Návrat hore