Cover photo
Aktualizácia webu bola ukončená 1.11.2019. Nový web je prístupný na adrese:
https://www.dkubinsky.sk
meniny Dnes je: 4.2.2023, meniny má: Veronika

Dizertačná práca | Brennerštôlňansky tajch

Vymedzenie mikropovodia Brennerštôlňanskeho tajchu

Záujmové územie, ktoré je totožné s hranicou mikropovodia tajchu Brenner má rozlohu 0,990 km2. Celková dĺžka rozvodnice predstavuje hodnotu 4,151 km. Samotná nádrž vznikla pred rokom 1584 (Hydroconsult, 1991). V súčasnej dobe je plocha tajchu naplnená vodou len minimálne, najmä po topení jarných snehov. Dno je porastené prevažne vŕbami krovitého až stromovitého vzrastu. Takýto havarijný stav trvá už viac ako 30 rokov.

Povodie Brennerštôlňanskeho tajchu

Orientácia Celková plocha [km2] Celkový podiel [%]
Sever 0,060 6,08
Severozápad 0,083 8,40
Západ 0,125 12,70
Juhozápad 0,191 19,36
Juh 0,177 17,92
Juhovýchod 0,137 13,87
Východ 0,139 14,07
Severovýchod 0,075 7,60
Spolu 0,990 100

Povodie Povodie Brennerštôlňanskeho tajchu - orientácie svahov

Sklon Celková plocha [km2] Celkový podiel [%]
0° - 1° 0,069 7,02
1° - 3° 0,160 16,24
3° - 7° 0,211 21,36
7° - 12° 0,087 8,86
12° - 17° 0,100 10,12
17° - 25° 0,117 11,18
25° - viac° 0,246 25,22
Spolu 0,990 100

Povodie Brennerštôlňanskeho tajchu - sklony svahov

Kategória krajinnej štruktúry Celková plocha [km2] Celkový podiel [%]
Lúky, lúčne porasty 0,342 34,54
Lesný porast - zmiešaný 0,574 57,97
Nelesná drevinová vegetácia 0,044 4,44
Trvalé trávnaté plochy 0,012 1,21
Zastavané územie 0,003 0,33
Vodná plocha 0,015 1,51
Spolu 0,990 100

Povodie Brennerštôlňanskeho tajchu - kategórie druhotnej krajinnej štruktúry

Historické batymetrické údaje

Zdrojom dát o pôvodnom, historickom reliéfe dna nádrže bola historická mapa pre výpočet kubatúr s názvom "Brenner tó köbözése" v mierke 1 : 250 z roku 1897 (Tirscher, 1897)

Súčasné batymetrické údaje

Terénny výskum na Brennerštôlňanskej vodnej nádrži prebehol 16.5.2012. Keďže táto nádrž je v súčasnej dobe vypustená, nachádza sa v havarijnom stave a jej priestor je pokrytý vrstvou sedimentov, bahna a vegetáciou, pre získanie údajov dokumentujúcich súčasný stav bola zvolená nivelácia teodolitom značky Geomaster – DSA 200. V teréne bol vynesený uzavretý polygónový ťah.

Výsledky

Výsledky výskumu boli zhrnuté v nasledujúcich publikovaných prácach.

Kubinský, D., Weis, K., 2012: Zmeny retenčného objemu v priestore Brennerštôlňanskej vodnej nádrže. ACTA UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII, Ročník ACTA/2012/XIV./2, Séria environmentálne manažérstvo / ISSN 1338-449X, ISSN 1338-4430

Mapové a grafické výstupy z výskumu


Warning: file(): Peer certificate CN=`old.dkubinsky.sk' did not match expected CN=`www.old.dkubinsky.sk' in /data/1/d/1d1e0fe4-2e40-407d-b7f7-51c754eb11b1/dkubinsky.sk/sub/old/include/brennerstolnansky-tajch.php on line 180

Warning: file(): Failed to enable crypto in /data/1/d/1d1e0fe4-2e40-407d-b7f7-51c754eb11b1/dkubinsky.sk/sub/old/include/brennerstolnansky-tajch.php on line 180

Warning: file(https://www.old.dkubinsky.sk/include/fotogaleria.php?id=144): failed to open stream: operation failed in /data/1/d/1d1e0fe4-2e40-407d-b7f7-51c754eb11b1/dkubinsky.sk/sub/old/include/brennerstolnansky-tajch.php on line 180

Warning: implode(): Argument must be an array in /data/1/d/1d1e0fe4-2e40-407d-b7f7-51c754eb11b1/dkubinsky.sk/sub/old/include/brennerstolnansky-tajch.php on line 180

Kompletné podklady na stiahnutie vo formáte zip [43 Mb]

kompletné podklady na stiahnutie vo formáte zip

HYDROCONSULT (1991): Banskoštiavnická oblasť – štúdia, Bratislava.

TIRSCHER, J. 1897: Brenner tó köbözése. Mapa v mierke 1 : 250.

Webhosting, domény, servery

Tagy článkov

  qgis     idrisi     geomedia     konferencia     umb     dem     gis     arcgis     analyzy     dizertacka     surfer     hypso     tajchy     grass     publikacie     facebook     web  

Pitbull - Give Me Everything

Foto dňa

1.11.2019

Kontakt
|
Vyhľadávanie
|
HTML5
|
CSS

webmaster: posta@dkubinsky.sk

Tvorba web stránok

Web stránky, e-shopy a aplikácie efektívne, funkčne, jednoducho - postavené na vlastnom redakčnom systéme.

Web stránky a E-shopy efektívne, funkčne, jednoducho...

Návrat hore