Cover photo
Aktualizácia webu bola ukončená 1.11.2019. Nový web je prístupný na adrese:
https://www.dkubinsky.sk
meniny Dnes je: 25.10.2021, meniny má: Aurel

Dizertačná práca | Bakomi

Vymedzenie mikropovodia tajchu Bakomi

Mikropovodie tajchu Bakomi je súčasťou mikropovodia tajchu Evička a jeho celá plocha spadá pod mikropovodie tajchu Evička. Mikropovodie tajchu Bakomi má celkovú rozlohu 0,394 km2, celková dĺžka rozvodnice je 2624 m. Prvé zmienky o tajchu Bakomi pochádzajú z roku 1738 (Hydroconsult, 1991)

Povodie tajchu Bakomi

Povodie tajchu Bakomi - vizualizácia

Povodie tajchu Bakomi - vizualizácia

Orientácia Celková plocha [km2] Celkový podiel [%]
Sever 0,031 8,09
Severozápad 0,056 14,44
Západ 0,079 20,10
Juhozápad 0,086 21,49
Juh 0,090 23,02
Juhovýchod 0,037 9,48
Východ 0,015 3,38
Severovýchod 0 0
Spolu 0,394 100

Povodie tajchu Bakomi - orientácie svahov

Sklon Celková plocha [km2] Celkový podiel [%]
0° - 1° 0,004 1,17
1° - 3° 0,067 17,24
3° - 7° 0,283 68,86
7° - 12° 0,011 2,86
12° - 17° 0,013 3,52
17° - 25° 0,015 3,88
25° - viac° 0,001 2,47
Spolu 0,394 100

Povodie tajchu Bakomi - sklony svahov

Kategória krajinnej štruktúry Celková plocha [km2] Celkový podiel [%]
Lúky, lúčne porasty 0,146 37,14
Lesný porast - listnatý 0,098 24,88
Nelesná drevinová vegetácia 0,017 4,42
Lesný porast - ihličnatý 0,071 18,26
Zastavané územie 0,035 8,38
Vodná plocha 0,027 6,92
Orná pôda 0,057 2,89
Spolu 0,394 100

Povodie tajchu Bakomi - kategórie druhotnej krajinnej štruktúry

Historické batymetrické údaje

Zdrojom dát o pôvodnom, historickom reliéfe dna nádrže bola historická mapa pre výpočet kubatúr s názvom "Bakomi rybník – Štiavnické Bane" z roku 1971 v mierke 1:500 (Kružlic & Osvald, 1971).

Súčasné batymetrické údaje

Terénny výskum na vodnej nádrži Bakomi prebehol 19.10.2011. Bola zvolená metodika merania hĺbky akustickým zariadením, bol použitý dvojlúčový sonar. Meranie bolo vykonávane priamo z plavidla.

Výsledky

Výsledky výskumu boli zhrnuté v nasledujúcich publikovaných prácach.

Kubinský, D., Weis, K., 2013: Zmeny objemu v priestore vodnej nádrže (tajchu) Bakomi. Acta Hydrologica Slovaca, Ročník 14, č. 1, 2013, pp. 272 – 280, ISSN 1335-6291

Fotogaléria: tajch Bakomi a povodie

Mapové a grafické výstupy z výskumu

Kompletné podklady na stiahnutie vo formáte zip [22 Mb]

kompletné podklady na stiahnutie vo formáte zip

HYDROCONSULT (1991): Banskoštiavnická oblasť – štúdia, Bratislava.

Kružlic, Osvald, 1971: Bakomi rybník – Štiavnické Bane, mapa v mierke 1:500.

Webhosting, domény, servery

Tagy článkov

  gis     dem     surfer     idrisi     geomedia     konferencia     facebook     arcgis     tajchy     analyzy     web     dizertacka     umb     qgis     publikacie     grass     hypso  

Fontána pre Zuzanu - Nemožná

Foto dňa

1.11.2019

Kontakt
|
Vyhľadávanie
|
HTML5
|
CSS

webmaster: posta@dkubinsky.sk

Tvorba web stránok

Web stránky, e-shopy a aplikácie efektívne, funkčne, jednoducho - postavené na vlastnom redakčnom systéme.

Web stránky a E-shopy efektívne, funkčne, jednoducho...

Návrat hore