Cover photo
Daniel Kubinský
Blog prešiel na responzívny dizajn. V prípade zlého zobrazovania na akomkoľvek zariadení ma prosím kontaktujte :)

5. 10. 2014, 20:16:48

Aktualizácia webu bola ukončená 1.11.2019. Nový web je prístupný na adrese:
https://www.dkubinsky.sk
meniny Dnes je: 4.2.2023, meniny má: Veronika

O mne

Daniel:

Daniel (hebr. mojim sudcom je Boh) je jeden z prorokov Starého zákona a zároveň hlavný predstaviteľ Knihy Daniel(ovej) (Knihy Nádeje) Starého zákona. Daniel bol židovský šľachtic a súčasníkom kráľa Nabuchodonozora. Roku 605 pred Kr. bol spolu so Židmi deportovaný do babylonského zajatia. Pôsobil na kráľovskom dvore a vykladal kráľovi sny. Hrdo hlásal Boha ako Pána histórie. Mal odvahu povedať: prenasledovatelia Židov a čoskoro príde váš trest. Bol odsúdený a zázračne zachránený. V ťažkej situácii dával nádej. Prebieha súboj medzi Bohom a zlom. Boh vyhrá a s ním vojdú jeho verní do slávy. Hovorí o svojich štyroch videniach o budúcnosti. Sú k nemu pripojené aj dodatky. Osobným číslom tohto mena je 9 - Génius. Je vhodné najmä pre Rakov, Ryby a Panny, ale keďže je to dokonale vyvážené meno, je vhodné pre akékoľvek znamenie. Vhodnou farbou je fialová. Títo muži sa zdajú trochu leniví, ale v skutočnosti iba čakajú na chvíľu, kedy konať. A keď sa už do niečoho pustia, rýchlo dosiahnu vynikajúci úspech. Milujú dobrodružstvá, sú nezávislí, niekedy až namyslení. Sú to ľudia činu, ale vždy konajú premyslene. Od prírody sú málo ovplyvniteľní, citliví na dojmy, a aby sme ich udržali v medziach istej činnosti, aby sa z nej "nevyšmykli", treba mať nad nimi istú nadvládu, musia nás rešpektovať. Majú dosť vôle, keď sa im zachce, ale táto vôla je trochu vrtkavá a ľahko sa mení na zanovitosť. Sú pozoruhodne inteligentní, ich inteligencia je zároveň analytická aj syntetická, to znamená, že si všímajú podrobnosti istého úkonu a súčasne vidia jeho celý priebeh, čo je veľmi vzácne. Majú slušnú pamäť, ale skôr len citovú, pamätajú si to, čo ich ohromilo. Sú veľmi zvedaví a ochotní na všetky možné "srandy" a tak ich treba už od detstva viesť k opatrnosti a rozvahe.

Meno:

RNDr. Daniel Kubinský, PhD.

Znamenie:

Kozorožec (22.12 - 19.1)

Výška:

187 cm

Stav:

Slobodný

Vodičský preukaz:

B

Dosiahnuté vzdelanie:

Základná škola A. Sládkoviča, Banská Štiavnica (1992 – 2001)

Stredná lesnícka škola v Banskej Štiavnici - maturita (2001 – 2005)

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica - Fakulta prírodných vied - systémová ekológia - Bakalár (2005 – 2008)

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica - Fakulta prírodných vied - systémová ekológia - Magister (2008 – 2010)

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica - certifikát: Certificate of sustainable development (2010)

Univerzita Konštantína Filozofa Nitra - Fakulta prírodných vied - Ochrana a využívanie krajiny - [RNDr.] Doktor prírodných vied (2013)

 

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica - Fakulta prírodných vied - environmentálny manažment (2010 - 2012)

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica - Fakulta prírodných vied - evolúcia ekosystémov a ich ochrana - [PhD] Doktor filozofie (2012 – 2014)

Zamestnanie:

Freelance Web Developer at Redcon

Freelance GIS Consultant

Riaditeľ Sekcie environmentálnej informatiky Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)

Riaditeľ Ústavu automatizácie a komunikácie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - r. 2015

Účasť na konferenciách, seminároch a školeniach:

Enviro–i–Fórum 2011 (Technická univerzita vo Zvolene)
Enviro–i–Fórum 2012 (Technická univerzita vo Zvolene)
Enviro–i–Fórum 2013 (Technická univerzita vo Zvolene)
GISáček 2011 (Institut geoinformatiky Hornicko–geologická fakulta VŠB – TUO)
GISáček 2012 (Institut geoinformatiky Hornicko–geologická fakulta VŠB – TUO)
GISáček 2013 (Institut geoinformatiky Hornicko–geologická fakulta VŠB – TUO)
Fórum mladých geoinformatikov 2013 (Technická univerzita vo Zvolene)
15th international conference Environment and Mineral Processing & Exhibition (VŠB – Technical University of Ostrava Czech Republic) – 8 – 10.6.2011
Krajina – ekológia, využívanie a ochrana (súčasnosť a trendy vo výskume a monitoringu krajiny): Inštitút výskumu krajiny a regiónov, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica – 29. máj 2013
GIS Esri konferencia 2012, 29. a 30. októbra 2012, Kongresové centrum hotela PATRIA**** na Štrbskom plese
All Ukrainian scientific and technical conference of young scientists and specialists: Actual problems of the society’s vital activity, Kremenchuk Mychailo Ostrogradskiy National University, Ukraine, 25 – 26.4.2013
Regionálna výchova v odraze geografickej edukácie, Medzinárodná vedecká konferencia Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, 21.3.2013
Seminár Technické a písomné pamiatky UNESCO v banskoštiavnickom regióne – 3.jún 2011
Vedecký seminár: Příroda a kultura (Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. 14.12.2011, Katedra životného prostredia, UMB, Banská Bystrica
Seminár k databázam ScienceDirect a Scopus 6. novembra 2012: Vzdelávacie centrum Univerzity Mateja Bela,Banská Bystrica
Systém kontinuálneho vzdelávania v oblasti ochrany prírody a krajiny: Hotel Forton Stará Lesná 26. 10. 2011 – 28. 10. 2011, PKO Nitra 07. 11. 2011 – 09. 11. 2011
Školenie ku GNSS roverom a totálnym staniciam, 16. 09. 2013, UMB Banská Bystrica. Lektor: Geoteam, spol. s r.o., Bratislava
14th International scientific conference of PhD. students and young scientists and pedagogues, 25.9.2013, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra
International conference Organized on the Occasion of the 60th Anniversary of the establishment of the Institute of Hydrology, SAS: THE STATE-OF-THE-ART OF HYDROLOGICAL RESEARCH, Congress Centre of the Smolenice Castle, September 23. - 25. 2013
SGS GIS ROADSHOW 2013, SGS Holding a.s., Donovaly – Hotel Galileo – 03.10.2013
11. celoštátna vedecká konferencia: Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku, 8. – 9. november 2013, Banská Bystrica, Fakulta prírodných vied UMB
Marketingová konferencia "FRESH", 21.11.2013,Ekonomicka fakulta UMB
18th international scientific conference ENVIRO NITRA 2013, 18. – 20. september 2013, Mýto pod Ďumbierom
Bitcoin - How does it work?, 26.2.2014, Ekonomicka fakulta UMB
7. jarný limnologický seminár, Tajov, 24.4.2014
Konference Venkovská krajina, 23. 5. 2014–25. 5. 2014, Hostětín
Mapovanie v krajine UAV technológiou, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva v Nitre, 27.5.2014
Fórum mladých geoinformatikov 2014, 8. ročník, TUZVO, Zvolen (5. - 6. júna 2014)
Enviro-i-Fórum 2014, 24 - 25.6.2014, Technická univerzita vo Zvolene
Prednáška: Jozef Mihál: Zákonník práce, daň z príjmu a odvody (6. 11. 2014). EF UMB, Banská Bystrica)
Inovatívne techniky predaja - Martin Mažár. EF UMB. Banská Bystrica (19.11.2014)
Prednáška: Peter Kažimír: Daňová politika, veľkosť štátu a rozpočtovanie (25. 2. 2015). EF UMB, Banská Bystrica)
Stretnutie s prezidentom SR Andrejom Kiskom. Banská Bystrica, 5.5.2015. Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Aula Rotunda
Medzinárodný kongres ITAPA 2016: Make IT easy to use, 14. - 15.11.2016, Crowne Plaza Bratislava
GIS Day 2016, 28.11.2016, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Konferencia Inspirujme se...udržitelností 14. a 15. 2. 2017, hotel Park Inn Praha
11. kartografický den Olomouc, 24. 2. 2017 v čase od 9.30 do 14.00 v Aule Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
IX. ročník Informačného dňa k Európskemu dohovoru o krajine 23. marca 2017 v priestoroch Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice vo Zvolene
Leica Tour Bratislava – 7.4.2017, Hotel Chopin***
Fórum mladých geoinformatikov 2017, 26. máj 2017, Technická univerzita vo Zvolene
Medzinárodná konferencia Znečistené územia 2017, Štrbské Pleso, 16.-18. október 2017
Undergroundexpo - baňa Starovšechsvätých v Hodruši Hámroch, 20.10.2017
GIS Day Nitra 2017 a Missing Maps mapathon na FZKI SPU v Nitre, 22.11.2017
CORINE Land Cover 2018: metodika, spracovanie, výstupy, Slovenská agentúra životného prostredia 28.3.2019
Fórum Mladých Geoinformatikov 2019, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene 17. máj 2019

Členstvo v odborných organizáciách:

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Je mi blízke:

HTML (Macromedia Dreamweaver, alebo starý dobrý Notepad), PHP, MySQL, počítačová grafika a video (Adobe Photoshop, Corel Draw, Flash, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, VirtualDub, Sony Vegas, Autodesk Stitcher), GIS softvér (Idrisi 32, Geomedia 5, Microstation, R2V, Grass, ArcGIS, ArcMap, Surfer, Voxler, AutoCAD, QGis), počítačové siete a servery (Apache, Apache Tomcat...), tvorba a vývoj web a on-line aplikácií, tvorba mobilných aplikácií pre smartfóny. V neposlednom rade je to veda a výskum, predovšetkým v oblasti environmentalistiky, diaľkový prieskum zeme, terénne práce a zber údajov modernými technológiami

Záujmy a aktivity:

Príroda a všetko čo s ňou súvisí - prírodné vedy (astronómia, meteorológia, mineralógia...), počítače, internet, siete, tvorba web stránok (Html, PHP, MySQL, CSS, JavaScript), kreslenie a maľba (teraz už menej), počítačová grafika, história - predovšetkým história Egypta (hieroglyfy, pyramídy, náboženstvo), hry, TV, geografické informačné systémy, turistika a objavovanie menej známych miest. Ešte niekedy dávno som sa venoval okrajovo elektrotechnike a chemickým pokusom :D.

Obľúbená farba:

Všetky okrem bielej :D.

Obľúbené filmy:

Medzi moje najnovšie obľúbené filmy patrí: Slumdog Millionaire, Angels and Demons, The Da Vinci Code, The Chronicles of Narnia, Harry Potter, A Walk to Remember, seriál Dr. House atď...

Obľúbené jedlo:

Palacinky, hríbová polievka, špagety, pizza, sushi, morské plody... zjem všetko, čo je jedlé.

Obľúbené hry:

Half-Life, Counter Strike Source, Unreal Tournament 2004, Scarface - The World is Yours, Just Cause, Crash Bandicoot, všetko od Rockstar Games....

Obľúbená hudba:

Je toho veľa tak napíšem len zopár interpretov: Zaz, Michal Jackson, David Guetta, Nelly Furtado, Black Eyed Peas, Rihanna, Christina Aguilera, Lara Fabian. Z domácej tvorby napr. Zuzana Smatanová, Desmod, Team...

Nemám rád:

Cigaretový dym, hlúpe otázky, keď niekto nevie používať Google a ešte veľa iného.

Šťastné čísla:

1, 7, 365.

Webhosting, domény, servery

Tagy článkov

  idrisi     grass     tajchy     gis     dizertacka     geomedia     surfer     analyzy     konferencia     hypso     web     arcgis     publikacie     umb     qgis     facebook     dem  

Katy Perry - Last Friday Night (T.G.I.F.)

Foto dňa

1.11.2019

Kontakt
|
Vyhľadávanie
|
HTML5
|
CSS

webmaster: posta@dkubinsky.sk

Tvorba web stránok

Web stránky, e-shopy a aplikácie efektívne, funkčne, jednoducho - postavené na vlastnom redakčnom systéme.

Web stránky a E-shopy efektívne, funkčne, jednoducho...

Návrat hore