Cover photoCover photo
Daniel Kubinský
Blog prešiel na responzívny dizajn. V prípade zlého zobrazovania na akomkoľvek zariadení ma prosím kontaktujte :)

5. 10. 2014, 20:16:48

Aktualizácia webu bola ukončená 1.11.2019. Nový web je prístupný na adrese:
https://www.dkubinsky.sk
meniny Dnes je: 4.2.2023, meniny má: Veronika

GIS riešenia

Naspäť

GIS ponuka
GIS - geografické informačné systémy. Pojem s ktorým sa častejšie a častejsie stretávame každý deň. Pod týmto slovom si môžeme predstaviť rad najrôznejšich úloh, riešeni a realizácií.

Terénne mapovanie, získavanie dát z terénu:

Dáta patria k najdôležitejšej súčasti GIS. Pri ich získavaní je potrebné klásť veľký dôraz na kvalitu, kedže ďalšie výsledky sú priamo úmerné kvalite vstupov.

Vektorizácia a spracovanie údajov a podkladov:

Nemenej dôležitá časť - vektorizácia, teda prevod rastrovej, resp. digitálnej formy do vektorovej. (vektorizácia vrstevnicových podkladov, mapovanie biotopov, plôch, ciest ...)

Kartografické práce, mapová dokumentácia, mapy:

Vizuálny výstup GIS - mapy, plány, nákresy atď. priamo použitelné pre potreby dokumentácie, príloh, prezentácie ...

Tvorba, úprava, napĺňanie databáz:

Databáza ako základný pilier GIS musí mať správne navrhnutú štruktúru a musí spĺňať požiadavky použiteľnosti.

Analýzy a syntézy:

S údajmi sa v prostredí GIS môžu vykonávať najrôznejšie typy analýz, syntéz a ďalšich operácií (morfometrické analýzy, štatistické vyhodnotenie ...)

Tvorba 3D modelov:

Vizuálny výstup umožnujúci veľmi atraktívnu prezentáciu záujmovej lokality (3D modely území, vodných plôch, banských diel ...)

Doučovanie a ukážky práce v GIS softvéroch:

ArcGis, Surfer, Qgis, R2V. Od úplných začiatkov a teoretických informácií ku pokročilejším a komplexnejším GIS úlohám a riešeniam. Študijné materiály v elektronickom formáte, možnosť nahrávania videa so zvukom počas celého doučovania pre neskoršie zopakovanie a samoštúdium, možnosť on-line doučovania prostredníctvom technológií Remote Desktop, Skype...

A mnohé ďalšie...

Mapové výstupy pre potreby dokumentácie, príloh, pre záverečné práce (bakalárske, diplomové, rigorózne, dizertačné).

Pozrieť ukážky realizovaných mapových diel

tvorba máp

Webhosting, domény, servery

Tagy článkov

  analyzy     gis     grass     facebook     publikacie     qgis     surfer     geomedia     hypso     umb     web     dem     konferencia     idrisi     dizertacka     tajchy     arcgis  

Palo Habera - List Ježiškovi

Foto dňa

1.11.2019

Kontakt
|
Vyhľadávanie
|
HTML5
|
CSS

webmaster: posta@dkubinsky.sk

Tvorba web stránok

Web stránky, e-shopy a aplikácie efektívne, funkčne, jednoducho - postavené na vlastnom redakčnom systéme.

Web stránky a E-shopy efektívne, funkčne, jednoducho...

Návrat hore