Cover photoCover photo
Aktualizácia webu bola ukončená 1.11.2019. Nový web je prístupný na adrese:
https://www.dkubinsky.sk
meniny Dnes je: 22.5.2022, meniny má: Júlia, Juliana

Nepriamy výpočet objemu a plochy vodnej nádrže v prostredí ArcGis

Naspäť

Táto metóda je vhodná, ak potrebujete rýchlo odhadnúť objem nádrže, jazera, alebo priehrady pomocou nepriamej metódy, bez terénneho zamerania. Sú potrebné len dva vstupy, vrstevnice alebo TIN model daného územia a polygón nádrže.

vrstevnice

V tomto príklade ako vstup použijeme vrstevnice. Z nich je potrebné vygenerovať nepravidelnú trojuholníkovú sieť – TIN model. Nástroj na vytvorenie TIN modela – Create TIN nájdeme v ArcToolbox > 3D Analyst Tools> Data Management > Create TIN

create
tin

Pokračujeme prevodom výrezu vrstevníc, ktoré predstavujú vodnú nádrž na polygón. Nástroj Feature To Polygon nájdeme v časti: ArcToolbox > Data Management Tools > Features

feature to polygon

Nižšie schéma prevodu na polygón.

feature to polygon

Teraz máme k dispozícii TIN model územia a polygón predstavujúci vodnú nádrž, ktorej okraje sú totožné s priebehom vrstevníc. Môžeme pristúpiť k výpočtu objemu a plochy. Spustíme nástroj Polygon Volume v časti ArcToolbox > 3D Analyst Tools > Triangulated Surface. Ako vstupný súbor Input Surface zvolíme vytvorený TIN. Input Feature Class reprezentuje polygón jazera. V časti Height zadáme parameter , teda výpočet bude braný od vodnej hladiny. Parameter Reference Plane ponecháme BELOW, teda výpočet vnútri plochy. Posledné dva polia Volume Field a Surface Area Field si pomenujeme podľa seba. Následne po kliknutí na OK sa v atribútovej tabuľke polygónu pridajú tieto dva stĺpce s vypočítaným objemom a plochou.

polygon volume

Presnosť výpočtu do veľkej miery závisí od rozlíšenia vstupných údajov. Samozrejme pre korektný výpočet je potrebné správne definovať jednotný súradnicový systém projektu a jednotlivých súborov.

atributova tabulka

http://en.acolita.com/calculate-the-volume-of-a-lake-in-arcgis.html

KOMENTÁRE

Meno *

E-mail

Publikované: 18. 11. 2015 | prečítané: 2002x | komentárov: (0)
Webhosting, domény, servery

Tagy článkov

  arcgis     umb     dizertacka     konferencia     gis     dem     publikacie     web     facebook     grass     geomedia     tajchy     analyzy     qgis     idrisi     hypso     surfer  

Zuzana Smatanová - Horou

Foto dňa

1.11.2019

Kontakt
|
Vyhľadávanie
|
HTML5
|
CSS

webmaster: posta@dkubinsky.sk

Tvorba web stránok

Web stránky, e-shopy a aplikácie efektívne, funkčne, jednoducho - postavené na vlastnom redakčnom systéme.

Web stránky a E-shopy efektívne, funkčne, jednoducho...

Návrat hore